Výzkumná témata

Kategorie: O mně Zveřejněno: čtvrtek 2. leden 2020 Napsal Kamil Kopecký Vytisknout E-mail

Ve své vědeckovýzkumné a pedagogické činnosti se zaměřuji na několik vzájemně propojených témat:

1. Rizikové chování v online prostředí a související kybernetická kriminalita

Především pak oblast kyberšikana a její specifické rysy, kybergrooming, sexting, kyberstalking, online výzvy, internetové podvody, ochrana osobních údajů v online prostředí, online závislosti, kybernemoci apod.

2. Mediální gramotnost, fake news a dezinformace

Především pak problematika fake news, dezinformací, hoaxů, manipulace s obrazem a textem, specifika mediální gramotnosti u různých cílových skupin apod.

3. Specifické rysy současného jazyka a komunikace

S důrazem na nové formy komunikace a specifika jazyka.

4. Moderní IT technologie ve vzdělávání

Se zaměřením na aktivní a smysluplné využívání moderních informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání na různých úrovních.

 

Přehled národních výzkumů, na kterých jsem v posledních letech participoval:

Rizikové jevy v online prostředí u dětí česko-polského pohraničí (2019)
České děti v kybersvětě (2019)
Rodič a rodičovství v digitálním světě (2018)
Starci na netu (2017-2018)
Fenomén Minecraft (2017)
Sexting a rizikové seznamování českých dětí v kyberprostoru (2017)
Národní výzkum kyberšikany učitelů (2016)
České děti a Facebook (2015)
Analýza komunikace dětí a dospělých – abuzérů (2015)
Rizikové chování slovenských dětí v prostředí internetu (2014) – komparativní výzkum
Rizikové chování českých dětí v prostředí internetu (2010-2014)


Výsledky byly publikovány v domácích i zahraničních časopisech či ucelených monografiích a jsou indexovány v databázi Web of Science a Scopus. Podrobnosti o jednotlivých výzkumech včetně výzkumných zpráv naleznete na stránkách Centra prevence rizikové virtuální komunikace PdF UP, případně na stránkách E-Bezpečí.

Podrobnější přehled mých vědeckovýzkumných aktivit naleznete zde.

Zobrazení: 8498
Hodnocení článku:
Hodnocení: 0 z 5. Celkem 0 hlasů