Významné vědecké texty (výběr)

Kategorie: O mně Zveřejněno: čtvrtek 2. leden 2020 Napsal Kamil Kopecký Vytisknout E-mail

Články v časopisech s impakt faktorem

KOPECKÝ, K., SZOTKOWSKI, R., GÓMEZ GARCÍA, G., HINOJO-LUCENA, F. J. Behaviour of Young Czechs on the Digital Network with a Special Focus on YouTube. Children and Youth Services Review (IF ISI 2018: 1.684)

KOPECKÝ, K., SZOTKOWSKI, R., AZNAR-DÍAZ, I., & ROMERO-RODRÍGUEZ, J. M. (2020). The phenomenon of sharenting and its risks in the online environment. Experiences from Czech Republic and Spain. Children and Youth Services Review, 110, 104812. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2020.104812 (IF ISI 2018: 1.684)

KOPECKÝ, Kamil a René SZOTKOWSKI. Cyberbullying , cyber aggression and their impact on the victim - the teacher. Telematics and Informatics [online]. 2017, roč. 34, č. 2. ISSN 0736-5853. Dostupné z: doi:10.1016/j.tele.2016.08.014 (IF ISI 2016: 3.398) 

KOPECKÝ, Kamil. Online Blackmail of Czech Children Focused on “Sextortion” (Analysis of Culprit and Victim Behaviors). Telematics and Informatics [online]. 2017, roč. 34, č. 1, s. 11–19. ISSN 0736-5853. Dostupné z: doi:10.1016/j.tele.2016.04.004 (IF ISI 2016: 3.398)

KOPECKÝ, Kamil. Czech Children and Facebook – A Quantitative Survey. Telematics and Informatics [online]. 2016, roč. 33, č. 4, s. 950–958. ISSN 0736-5853. Dostupné z: doi:10.1016/j.tele.2016.02.008 (IF ISI 2016: 3.398) 

KOPECKÝ, Kamil. Misuse of web cameras to manipulate children within the so-called webcam trolling. Telematics and Informatics [online]. 2016, roč. 33, č. 1, s. 1–7. ISSN 0736-5853. Dostupné z: doi:10.1016/j.tele.2015.06.005 (IF ISI 2016: 3.398) 

TOMCZYK, Łukasz a Kamil KOPECKÝ. Children and Youth Safety on the Internet: Experiences from Czech Republic and Poland. Telematics and Informatics [online]. 2015, roč. 33, č. 3. ISSN 07365853. Dostupné z: doi:10.1016/j.tele.2015.12.003 (IF ISI 2016: 3.398) 

KOPECKÝ, Kamil. Sexting among Czech preadolescents and adolescents. New Educational Review [online]. 2012, roč. 28, č. 2, s. 39–48. ISSN 1732-6729. Dostupné z: http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84864819528&partnerID=tZOtx3y1 (IF SJR 2014 0,206)

Články v zahraničních recenzovaných vědeckých časopisech

KOPECKÝ, Kamil a René SZOTKOWSKI. Sexting in the Population of Children and Its Risks: A Quantitative Study. International Journal of Cyber Criminology [online]. 2018, vol. 12, no. 2, pp. 376-391. Dostupné z: doi:10.5281/zenodo.3365620

 KOPECKÝ, Kamil a René SZOTKOWSKI. Specifics of Cyberbullying of Teachers in Czech Schools – A National Research. Informatics in Education [online]. 2017, vol. 16, no. 1, pp. 1–16. Dostupné z: doi:10.15388/infedu.2017.06

 KOPECKÝ, Kamil. Cyberbullying in a Population of Slovak Teenagers (Quantitative Research). Human Affairs [online]. 2016, roč. 26, č. 2, s. 117–127. ISSN 1337-401X. Dostupné z: doi:10.1515/humaff-2016-0013

 KOPECKÝ, Kamil. Cyberbullying and Other Risks of Internet Communication Focused on University Students. Procedia - Social and Behavioral Sciences [online]. 2014, roč. 112, s. 260–269 [vid. 18. březen 2015]. ISSN 1877-0428. Dostupné z: doi:10.1016/j.sbspro.2014.01.1163

 KOPECKÝ, Kamil. Cyberbullying and Sexting between Children and Adolescents – Comparative Study. Procedia - Social and Behavioral Sciences [online]. 2014, roč. 149, s. 467–471 [vid. 6. duben 2015]. ISSN 1877-0428. Dostupné z: doi:10.1016/j.sbspro.2014.08.292

Články v recenzovaných zahraničních sbornících

KOPECKÝ, Kamil, Lukáš HEJSEK, Jana KUSÁ, Hana MAREŠOVÁ a Vlasta ŘEŘICHOVÁ. Specifics of Children Communication and Online Aggressors within the Online Assaults on Children (Analysis of Selected Utterances). In: SGEM2015 Conference Proceedings [online]. 2015, s. 195–202. Dostupné z: doi:10.5593/SGEMSOCIAL2015/B11/S1.026

KOPECKÝ, Kamil. Sexting Among Slovak Pubescents and Adolescent Children. Procedia - Social and Behavioral Sciences [online]. 2015, roč. 203, s. 244–250. ISSN 18770428. Dostupné z: doi:10.1016/j.sbspro.2015.08.289

KOPECKÝ, Kamil, René SZOTKOWSKI a Veronika KREJČÍ. The Risks of Internet Communication 3. Procedia - Social and Behavioral Sciences [online]. 2012, roč. 69, s. 1348–1357 [vid. 2. duben 2015]. ISSN 1877-0428. Dostupné z: doi:10.1016/j.sbspro.2012.12.072

KOPECKÝ, Kamil. Nebezpečné elektronické texty typu hoax a jejich vliv na děti školního věku. In: Slovo o slove. Prešov: Prešovská univerzita, 2008, s. 114–121. ISBN 978-80-8068-752-6.

KOPECKÝ, Kamil. New trends in the development of mLearning with focus on tablets and other mobile devices. In: Let’s build the future through learning innovation. Proceedings of the 10th International Scientific Conference „eLearning and Software for Education" Bucharest, April 24 - 25, 2014 [online]. B.m.: Editura Universitatii Nationale de Aparare „Carol I", 2014. Dostupné z: http://proceedings.elseconference.eu/index.php?r=site/index&year=2014&index=papers&vol=16&paper=bcc9012c60a3c90cd64a5970c301b017

KOPECKÝ, K., R. SZOTKOWSKI a L. HEJSEK. Project Webrangers – The Example of Cooperation of Academic and Commercial Sector. In: INTED2015 Proceedings [online]. B.m.: IATED, 2015, s. 6366–6367 [vid. 10. duben 2015]. ISBN 978-84-606-5763-7. Dostupné z: http://library.iated.org/view/KOPECKY2015PRO

Původní práce v recenzovaných nebo impaktovaných tuzemských vědeckých časopisech

KOPECKÝ, Kamil. Projevy závislostního chování u dětských hráčů hry Minecraft pohledem kvantitativního výzkumu. Pediatrie pro praxi. 2018, roč. 19, č. 1, s. 35-40. ISSN 1803-5264.

 KOPECKÝ, Kamil. Stručný úvod do problematiky online vydírání českých dětí se zaměřením na tzv. sextortion. Pediatrie pro praxi. 2014, roč. 15, č. 6, s. 352-354. ISSN 1803-5264.

 KOPECKÝ, Kamil. Strategie manipulace dětí v online prostředích se zaměřením na tzv . kybergrooming. Pediatrie pro praxi. 2015, roč. 16, č. 5, s. 331–334. ISSN 1803-5264.

 KOPECKÝ, Kamil. Specifické rysy kyberšikany u českých dětí v kontextu systému všeobecné primární prevence (pohledem kvantitativně-kvalitativního výzkumu). e-Pedagogium. 2015, č. 3, s. 71–82. ISSN 1213-7758.

 KOPECKÝ, Kamil a René SZOTKOWSKI. Kyberšikana a další formy rizikového chování českých dětí v prostředí internetu. Adiktologie. 2015, roč. 15, č. 3, s. 166–173.

 KOPECKÝ, Kamil a René SZOTKOWSKI. Kyberšikana ve světle nových médií využívaných ve školním prostředí. Trendy ve vzdělávání: Informační technologie a technické vzdělávání. 2015, roč. 8, č. 1, s. 366–371.

 KOPECKÝ, Kamil a René SZOTKOWSKI. Kyberšikana, sexting a rizikové seznamování českých dětí v prostředí internetu. Komenský. 2014, roč. 139, č. 2, s. 10–16. ISSN 0323-0449.

 KOPECKÝ, Kamil a Martin KOŽÍŠEK. Fenomén sexting v teorii a praxi. Skauting [online]. 2015, roč. 53, č. 1, s. 4–7. Dostupné z: http://casopisy.skaut.cz/skauting/678#p4

 KOPECKÝ, Kamil, Veronika KREJČÍ a René SZOTKOWSKI. Sdílení osobních údajů na internetu českými dětmi ve věku od 11 do 17 let – výsledky výzkumu. Paidagogos [online]. 2013, roč. 2013, č. 1, s. 97–109 [vid. 11. duben 2015]. ISSN 1213-3809. Dostupné z: http://www.paidagogos.net/issues/2013/1/article.php#art7

 CHRÁSKA, Miroslav, Kamil KOPECKÝ, Veronika KREJČÍ a René SZOTKOWSKI. Is a victim also and attacker? Research of cyberbullying at Czech pupils and students in the whole Czech Republic 1. Journal of Technology and Information Education [online]. 2012, roč. 4, č. 1, s. 75–79. ISSN 1803-837X. Dostupné z: doi:10.5507/jtie.2012.013

 CHRÁSKA, Miroslav, Kamil KOPECKÝ, Veronika KREJČÍ a René SZOTKOWSKI. Is a victim also and attacker? Research of cyberbullying at Czech pupils and students in the whole Czech Republic II. Journal of Technology and Information Education [online]. 2012, roč. 4, č. 2, s. 16–20. ISSN 1803-837X. Dostupné z: http://jtie.upol.cz/pdfs/jti/2012/02/03.pdf

 KOPECKÝ, Kamil a Veronika KREJČÍ. Kyberšikana - nová podoba šikany. Prevence: Život bez závislosti. 2009, roč. 6, č. 6, s. 4–6. ISSN 1214-8717.

KOPECKÝ, Kamil. Stručný úvod do problematiky bezpečného internetu. Metodický portál RVP [online]. 2010. Dostupné z: http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/9673/STRUCNY-UVOD-DO-PROBLEMATIKY-BEZPECNEHO-INTERNETU.html/.

Monografie

SZOTKOWSKI, René, KOPECKÝ, Kamil. Kyberšikana a další druhy online agrese zaměřené na učitele. 1. vyd. Olomoc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. ISBN 978-80-244-5334.

KOPECKÝ, Kamil, René SZOTKOWSKI a Veronika KREJČÍ. Rizikové formy chování českých a slovenských dětí v prostředí internetu [online]. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. ISBN 978-80-244-4861-9. Dostupné z: doi:10.5507/pdf.15.24448619

KOPECKÝ, Kamil. Rizikové chování studentů Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v prostředí internetu. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2013. ISBN 978-80-244-3858-0.

KOPECKÝ, Kamil, René SZOTKOWSKI a Veronika KREJČÍ. Nebezpečí internetové komunikace IV. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. ISBN 978-80-244-3911-2.

KOPECKÝ, Kamil. E-learning (nejen) pro pedagogy [online]. 1. vyd. Olomouc: Hanex, 2006 [vid. 13. leden 2016]. ISBN 80-85783-50-9. Dostupné z: https://is.vstecb.cz/publication/17076

KOPECKÝ, Kamil, Michaela HŘIVNOVÁ, Alena MALÚŠKOVÁ, Václav ŠIMANDL, Václav DOBIÁŠ, Jan ŠMAHAJ, Panajotis CAKIRPALOGLU, Veronika OČENÁŠKOVÁ, Pavol TOMÁNEK, Lukasz TOMCZYK, Arkadiusz WASINSKI a Zuzana VÁCLAVÍKOVÁ. Rizika internetové komunikace v teorii a praxi. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2013. ISBN 978-80-244-3571-8.

KOPECKÝ, Kamil, René SZOTKOWSKI a Veronika KREJČÍ. Nebezpečí internetové komunikace 3. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. ISBN 978-80-244-3087-4.

KOPECKÝ, Kamil. Moderní trendy v elektronické komunikaci. Olomouc: Hanex, 2007. ISBN 978-80-85783-78-0.

KOPECKÝ, Kamil, René SZOTKOWSKI a Veronika KREJČÍ. Risks of Internet Communication IV [online]. 1. vyd. Olomouc: Palacký University Olomouc, 2014. ISBN 978-80-244-4105-4. Dostupné z: http://www.e-bezpeci.cz/index.php/ke-stazeni/doc_download/60-risks-of-internet-communication-iv

KOPECKÝ, Kamil. Risky Behaviour of Students of Faculty of Education of Palacký University Olomouc within the Internet Environment. 1. vyd. B.m.: Palacký University Olomouc, 2014. ISBN 978-80-244-4107-8.

KOPECKÝ, Kamil a Veronika KREJČÍ. Rizika virtuální komunikace - příručka pro učitele a rodiče. 1. vyd. Olomouc: Net University Ltd, 2010. ISBN 978-80-254-7866-0.

KOPECKÝ, Kamil. Kybergrooming - nebezpečí kyberprostoru. 1. vyd. Olomouc: Net University Ltd, 2010. ISBN 978-80-254-7573-7.

KOPECKÝ, Kamil. Stalking a kyberstalking - nebezpečné pronásledování. 1. vyd. Olomouc: Net University Ltd, 2010. ISBN 978-80-254-7737-3.

Zobrazení: 5376
Hodnocení článku:
Hodnocení: 0 z 5. Celkem 0 hlasů