Komentář: Proč není osvobození učitelky hlásající ruskou propagandu v českých školách dobrý signál pro společnost?

Kategorie: Blog Zveřejněno: pátek 23. červen 2023 Napsal Kamil Kopecký Vytisknout E-mail

V dnešním komentáři se zaměřím na případ učitelky, která byla propuštěna za to, že ve škole šířila ruskou propagandu o válce na Ukrajině a další dezinformace a která následně stanula před soudem za snahu ospravedlnit válečné zločiny, za což jí hrozil osmiměsíční podmíněný trest a dočasný zákaz práce s dětmi na pět let. Od soudu odešla se zatím nepravomocným osvobozujícím rozsudkem. Učitelka jakékoli provinění odmítá, stojí si za svou výukou.

Pojďme si nejprve shrnout základní fakta: Podle obžaloby se žena ve třídě snažila ospravedlnit válečné zločiny proti míru tak, že ze strany Rusů jde o ospravedlnitelný způsob řešení situace. Žákům mimo jiné tvrdila, že v Kyjevě se nic neděje. Když namítali, že ve zprávách České televize viděli hořící město, řekla jim, že veřejnoprávní televize je zaujatá, ovládaná Sorosem, a že mají pracovat s kvalitními zdroji informací, jako je např. Protiproud. Uváděla také, že ukrajinské nacistické skupiny na Donbase od roku 2014 systematicky likvidovaly Rusy včetně dětí například tím, že je upalovaly a stahovaly zaživa z kůže (více např. zde, zde, zde a zde). Za to pak dostala výpověď (ne za politické názory, ale pro nekvalitní výuku nerespektující pedagogické zásady a apolitičnost základních škol). Následovala žaloba za popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia, za kterou jí hrozila osmiměsíční podmínka a dočasný zákaz práce s dětmi.

Dovolte mi nyní celou situaci okomentovat:

1. Kdyby učitelka diskutovala o těchto tématech někde v hospodě či na sociálních sítích, je to naprosto v pořádku a nevidím v tom problém, ve volném čase si může dělat co chce. Svoboda projevu, ústavní právo, demokracie, tečka. V demokratické společnosti normální, za názor netrestáme!

2. Školní prostředí je ovšem něco zcela jiného - zde jednoznačně svého postavení zneužila. Učitel prostě nesmí hlásat žákům informace, které nejsou podložené a pravdivé, máme zde nějaké pedagogické zásady - zásady vědeckosti, objektivnosti apod. Navíc základní školy musí být apolitické, tj. s politickými tématy skutečně nesmíme nakládat tímto způsobem, nesmíme žákům vykládat např. to, že “veřejnoprávní média jsou zmanipulovaná a ovládaná Sorosem”, toto nepatří do učitelské profese a jde o jasné selhání. To ale neznamená, že bychom se o politice neměli ve škole bavit! Pokud to říkáme doma svému manželovi či manželce, problém to vůbec není, pokud to ale říkám svým svěřencům - žákům - je to velký problém. 

Problém je, že učitelka neuznala, že by se čehokoli dopustila, opakovala tehdy i teď opět (pro)ruskou propagandu, šířila opět aktivně dezinformace, nedošlo k žádné sebereflexi. Kdyby šlo skutečně o běžnou diskusi se žáky, tak to není problém, jenže o nic takového nešlo - učitelka nepředkládala žákům jen své subjektivní názory, ale prezentovala jim nepravdivé informace, které označovala za pravdivé, naopak relevantní zdroje informací označovala za zmanipulované - terminologicky buď žákům sdělovala misinformace (tj. věřila tomu, že jim říká pravdu), nebo dezinformace (tj. věděla, že jde o nepravdivé informace).

Argumentovat tím, že šlo o hodinu mediální výchovy, respektive hodinu češtiny zaměřenou na posilování mediální gramotnosti? No úplný nesmysl. Podstatou či základním pravidlem realizace mediální výchovy ve škole je, že žákům nepředkládáme hotové informace, že je odkazujeme na důvěryhodné (nikoli dezinformační) zdroje, ale hlavně je učíme ověřovat si zdroje a jejich kvalitu, např. nezpochybňujeme úlohu veřejnoprávních médií (i přes jejich chyby), které nahradíme dezinformačními weby atd. Empowernment přístup v mediální výchově předpokládá, že žáky vybavíme znalostmi, dovednostmi a postoji, na základě kterých budou schopni kriticky pracovat s informacemi. Ne, že jim předhodíme hotový názor, který je směsici pravdy, lži a manipulace.

Protože u učitelky nedošlo k žádné sebereflexi, propuštění ze zaměstnání za mě není dostatečný trest, který by opravdu jasně upozornil na to, že toto není v pořádku a je to za hranou. A hlavně - propuštění nijak nezaručuje, že své jednání nebude příště opakovat (z jejího projevu jsem tedy pochopil, že v tomto bude pokračovat a dokonce chce aspirovat na ředitelku školy).

Kdyby učitelka řekla: “Ano, udělala jsem chybu, neměla jsem to takto udělat, školy mají být apolitické, postupovala jsem špatně,“ tak by se k soudu tato věc nikdy nedostala a celá věc by téměř okamžitě vyšuměla z veřejného prostoru. A nevzniknul by ani tento komentář. Prostě chybovat je lidské.

Jsem si jist, že učitelů tohoto typu je v populaci více, ostatně data z našeho výzkumu Český učitel ve světě médií (2021) odhalují, že v ČR jde o cca 10 procent.

3. Rozsudek ve formě "podmínky" (což je v podstatě jen vztyčený prst a po vypršení lhůty se maže z trestního rejstříku) by byl velmi, velmi mírnou formou trestu, která by ale představovala ono upozornění na to, že učitelka skutečně přesáhla mantinely svobody slova (viz odstavec 4 článku 17 LZLPS). To samé onen dočasný zákaz práce s dětmi - opět jde o "dočasný" zákaz, který ale je tím upozorněním - ne, toto společnost neakceptuje. Nikdo určitě nechce žádné drakonické tresty, odnětí svobody, pokutu či něco podobného, ale pokud je zřetelně vidět, že ve svém chování bude pokračovat, pak by mělo právo nějak zareagovat.

Jenže po osvobození vlastně soud potvrdil, že toto chování je společensky akceptovatelné a je v pořádku - dokonce tam došlo ke konstrukci soudkyně "za názor paní obžalovaná být souzena nemůže a nebude" a byla již potrestána propuštěním. Zároveň ale soudkyně nezpochybnila, že by se učitelka nedopustila aktivního šíření dezinformací, lží apod. mezi žáky. Podle soudkyně tvrzení nebyla natolik intenzivní a závažná, aby naplnila skutkovou podstatu trestného činu popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia. Právně pochopitelné. Ale skutečně je dopad a dosah omezen pouze na žáky a není daleko větší? 

Stejné argumenty totiž používají i ostatní členové dezinformační scény, vždy pouze "říkají nepopulární názory", které ale od nich přebírají desetitísíce lidí, kteří se pak pod vlivem dezinformací nebojí např. napadat lékaře Kubka, snaží se násilím vniknout do Národního muzea, rozbíjejí auta Ukrajincům, napadají je na ulicích, vyzývají k likvidaci vlády nebo třeba zaútočí na americký Kapitol... tam všude šlo také jen o názory, které dopadly na úrodnou půdu. Hrdinové? Mučedníci? Disidenti? Ani náhodou.

4. Pokud by paní učitelka své názory hlásala jen ve škole, pak by pravděpodobně skutečně nedosahoval její dopad intenzity trestného činu (viz vyjádření soudkyně). Jenže ona své názory hlásá aktivně i mimo školu a je součástí (pro)ruské propagandy, dává reportáže pro TV Raptor, Parlamentní listy, zpochybňuje masakry na Ukrajině, šíří dezinformace o upalování dětí a UK nacistech, šíří dezinformace o zmanipulovaných veřejnoprávních médiích, napadá vládu, odkazují na ni jako na hrdinku ruská média... a dosah MÁ, a to značný. V tom je ten rozdíl. Můžeme debatovat o tom, zda je to záměr nebo není, zda ji třeba jen dezinformační média zneužila. Každopádně je aktivní - dává rozhovory, dezinformace označuje za fakta, ve svém chování bude pokračovat, nic se nezměnilo apod.

Několik ukázek její současných veřejných tvrzení:

Dětem jsem jen předestřela fakta, a i kdyby šlo o názory, tak postavit někoho k soudu za to, že má odlišný názor, to je naprosto alarmující. Zůstává ve mně pachuť politické špíny.  (22. června 2023, Parlamentní listy)

Lidé jsou názorově jaksi svázáni, spoutáni a bojí se projevit, lidi se cítí nesvobodní, protože tohle bylo alarmující a mělo to sloužit jako odstrašení kantorů, aby náhodou neříkali dětem něco, co se dnes moc nehodí, myslím tím naší vládě. (22. června 2023, Parlamentní listy)

Cílem mainstreamových médií je převracet, mlžit, falšovat, popírat. Vždyť to vidíme, první titulek na Seznamu dnes „Učitelka, která popírala válku na Ukrajině, je osvobozena“. Přestože ti reportéři seděli u toho soudu, věděli, co tam padlo, slyšeli mou argumentaci, nenapsali o tom. Nemá cenu dávat rozhovory médiím, které píší nesmysly, oni to vše obrátí, přizpůsobí si to, jak potřebují, a z té pravdy tam nezbude nic,“ zdůvodnila, proč nechtěla promluvit pro Českou televizi, Český rozhlas, Seznam Zprávy, se kterými se nyní soudí.  (22. června 2023, Parlamentní listy)

Chci samozřejmě, aby to byl další precedens i pro další, na kterých by se takto podepsala média a nejen média, ale i státní zástupce, vláda.  (22. června 2023, Parlamentní listy)

Myslím, že s postupem čas všechny výroky, které jsem přednesla, se ukázaly býti pravdivé. (22. června, iDNES)

5. Rozhodnutí soudkyně naprosto chápu, chování učitelky (zatím) nelze srovnávat s chováním tradičních dezinformátorů, kteří jsou velmi aktivní, vybírají od svých příznivců finance (i když v tomto případě dochází i k tomuto), pronásledují, vyhrožují, vybízejí k násilí či napadají ostatní apod. Většina z nich se pak ohání svobodou slova - respektive svobodu projevu, aniž by vůbec tušili, co to svoboda projevu je a jak je v Ústavě definována - a jaké má limity. Takže si pojďme přečíst celý článek 17 LZLPS:

(1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.
(2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.
(3) Cenzura je nepřípustná.
(4) Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti.

Za mě chování paní učitelky za hranou svobody projevu je - především kvůli dosahu, nulové sebereflexi a totálnímu nerespektování pravidel apolitičnosti škol + riziku, že své jednání bude i ve školním prostředí opakovat, v demokratické společnosti ale samozřejmě respektuji rozhodnutí soudu. 

K tématu doporučuji i aktuální názor Jiřího X. Doležala či starší komentář Roberta Čapka.

P.S. Tento komentář nepřejímat bez mého výslovného souhlasu. Díky za pochopení.

 

Líbil se vám tento text? Pak mě můžete podpořit na https://www.buymeacoffee.com/kopeckyk. Díky.

Zobrazení: 1593
Hodnocení článku:
Hodnocení: 5 z 5. Celkem 1 hlasů