Videorozcestník

Kategorie: Uncategorised Zveřejněno: sobota 15. říjen 2022 Napsal Kamil Kopecký Vytisknout E-mail

Stručný přehled mé veřejné videotvorby zaměřené na vzdělávání. Mnoho dalších videopřednášek a animací je neveřejných (určených pro specifické projekty).

A. E-Bezpečí, online bezpečnost a rizikové chování na síti

1. Videopřednášky

Aktuální trendy v kybernetické kriminalitě páchané na dětech pohledem projektu E-Bezpečí

Kyberšikana a další druhy kybernetické agrese

Kyberšikana - trocha teorie

Kyberšikana zaměřená na učitele

Bezpečnost online výuky

01 Phishing (Prevíti na síti)

02 Scam (Prevíti na síti)

03 Podvodná reklama (Prevíti na síti)

04 Podvody spojené s m-platbami (Prevíti na síti)

05 Sextortion (Prevíti na síti)

06 Ransomware (Prevíti na síti)

2. Animace

Kyberšikana - proč vzniká?

Kybernetická kriminalita

Zásady efektivní prevence kybernetické kriminality

Deep fake

Druhy kyberšikany

Webcam trolling

Sexting a jeho rizika

Sharenting

Revenge porn

Proč by se děti neměly dívat před usnutím na monitor

Co je darknet a co darkweb

Co dělat, když tě na internetu někdo vydírá?

Jak zabezpečit počítač?

Bezpečná školní infrastruktura - co do ní patří?

Kybergrooming - nebezpečné seznamování

Kybergrooming - triky sexuálních útočníků na internetu

Nebezpečné výzvy

Jak na bezpečné heslo

Digitální stopy

Základy autorského práva

Online podvody

Romance scam

Kyberšikana

CEO podvod

 

3. Video lectures in English

Cyberbullying - theory

Cyberbullying - cases

Cyberbullying - hints

Sexting

Cyber Grooming

 

B. Mediální výchova, mediální gramotnost, dezinformace

1. Videopřednášky

Konspirační teorie (Abeceda médií)

Sociální bubliny a jejich rizika (Abeceda médií)

Manipulace s fotografiemi (Abeceda médií)

Hoaxy, poplašené zprávy (Abeceda médií)

Reklama jako klíčové téma mediální výchovy

Dezinformace, fake news a hoaxy - teorie a historie

Kognitivní zkreslení

 

2. Animace

Sociální bubliny a sociální sítě

Jak na ověřování fotografií na internetu

Mýty a dezinformace spojené s očkováním proti Covid-19

Jak si ověřovat informace na internetu

Veřejnoprávní a komerční média

Co je hoax?

 

C. Český jazyk, mluvnice, jazykověda apod.

1. Videopřednášky

Významové vztahy mezi větnými členy

Mikrokompozice a makrokompozice

Složený přísudek vs. složený slovesný tvar

Slovesné kategorie

Jmenné kategorie

Úvod do české fonetiky a fonologie

Zvukové prostředky souvislé řeči

Jak na diplomové práce?

Jak na vědu? (úvod pro doktorandy)

Struktura národního jazyka

2. Animace

Typy přísudku

Typy pravopisu

Historický vývoj češtiny

Vyjmenovaná slova po B

Druhy vět vedlejších

Obohacování slovní zásoby

Indoevropské jazyky

Zvukové prostředky souvislé řeči

Typologická klasifikace jazyků

Jak určit životnost

Poměry mezi větami hlavními

Větné členy

Jak určit druhy asimilace znělosti?

Větičky pro bystré hlavičky (cyklus animací)

Zobrazení: 3223
Hodnocení článku:
Hodnocení: 5 z 5. Celkem 3 hlasů