Přehled projektů (hlavní řešitel či garant)

Kategorie: O mně Zveřejněno: pondělí 6. leden 2020 Napsal Kamil Kopecký

V tomto přehledu naleznete pouze projekty, které jsem realizoval jako hlavní řešitel, koordinátor či odborný garant. Dalších více než 50 projektů, ve kterých figuruji na jiných pozicích, neuvádím.

Projekty GAČR

■ Prevence nebezpečných komunikačních praktik spojených s elektronickou komunikací pro pedagogy a nepedagogy (2008). GAČR 406/08/P106 (hlavní řešitel)

Projekty ESF (OP VVV, OP VK)

■ Zefektivnění česko-polské spolupráce v boji proti kyberkriminalitě (2019-2021). InterReg V-A. CZ.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0001654 (garant KA). www.stopcybercrime.cz
■ PIGŽU - Podpora informační gramotnosti žáků a učitelů (2020-2022) ESF, OP VVV (hlavní řešitel). www.pigzu.upol.cz
■ E-Synergie - vědeckovýzkumná síť pro rizika elektronické komunikace (2011-2014) OP VK Partnerství a sítě. reg. č.: CZ.1.07/2.4.00/17.0062 (hlavní řešitel). www.esynergie.upol.cz
■ Nebezpečné komunikační jevy pro učitele se zaměřením na kyberšikanu, kyberstalking, kybergrooming a další sociálně-patologické jevy (2010-2012) CZ.1.07/1.3.13/02.0040 (hlavní řešitel) www.e-nebezpeci.cz
■ Příprava a realizace výukových materiálů pro podporu komunikační výchovy RVP ZV ve výuce českého jazyka a literatury na základních školách a víceletých gymnáziích (2009-2012). OP VK. reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/08.0018 (spoluřešitel, garant KA projektu) www.komunikacnivychova.cz
■ Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků v Olomouckém kraji. ESF OP VK. CZ.1.07/1.3.45/02.0014 (spoluřešitel, garant modulu Kurzy ICT pro pokročilé III).

Projekty FRVŠ

■ Inovace studijního předmětu Primární pedagogika 2 (Didaktika primární školy) o aspekty nebezpečí virtuální komunikace na internetu (kyberšikana, sexting, hoax, kybergrooming, kyberstalking, sociální sítě) FRVŠ, 2011. (spoluřešitel, garant).
■ Multimedializace předmětu Fonetika a fonologie jako nástroj pro jeho inovaci a popularizaci . FRVŠ, 2010. (hlavní řešitel). www.fonetika.upol.cz

Projekty MŠMT

■ E-Bezpečí - nebezpečí elektronické komunikace pro žáky i učitele. MŠMT. Číslo projektu: 0024/PRV/PK/2010. 2010 (hlavní řešitel) www.e-bezpeci.cz
■ E-Bezpečí - nebezpečí elektronické komunikace pro žáky i učitele (2. etapa). MŠMT. Číslo projektu: 0002/PRV/PK/2011 (hlavní řešitel)
■ E-Bezpečí - nebezpečí elektronické komunikace pro žáky i učitele (3. etapa). MŠMT. Číslo projektu: 0071/PRV/PK/2012 (hlavní řešitel)
■ E-Bezpečí - nebezpečí elektronické komunikace pro žáky i učitele (3. etapa). MŠMT Číslo projektu: 0081/PK/2014 (hlavní řešitel)
■ E-Bezpečí - nebezpečí elektronické komunikace pro žáky i učitele (etapa 2016-2018). MŠMT Číslo projektu: 0024/PK/2016 (hlavní řešitel)
■ E-Bezpečí - nebezpečí elektronické komunikace pro žáky i učitele (etapa 2017-2018). MŠMT Číslo projektu: XXX/PK/2017 (hlavní řešitel)
■ E-Bezpečí - nebezpečí elektronické komunikace pro žáky i učitele (etapa 2018-2019). MŠMT Číslo projektu: XXX/PK/2018 (hlavní řešitel)
■ E-Bezpečí - nebezpečí elektronické komunikace pro žáky i učitele (etapa 2019). MŠMTČíslo projektu: XXX/PK/2019 (hlavní řešitel)

Projekty MVČR

■ Online poradenský systém Centra PRVoK pro oblast rizikového chování na internetu 2014. Ministerstvo vnitra ČR (hlavní řešitel)
■ Online poradenský systém Centra PRVoK pro oblast rizikového chování na internetu 2015. Ministerstvo vnitra ČR (hlavní řešitel)
■ Online poradenský systém Centra PRVoK pro oblast rizikového chování na internetu 2016. Ministerstvo vnitra ČR (hlavní řešitel)
■ Online poradenský systém Centra PRVoK pro oblast rizikového chování na internetu 2017. Ministerstvo vnitra ČR (hlavní řešitel) – statutární město Olomouc dotaci nedokázalo akceptovat
■ Online poradenský systém Centra PRVoK pro oblast rizikového chování na internetu 2018. Ministerstvo vnitra ČR (hlavní řešitel)
■ Online poradenský systém Centra PRVoK pro oblast rizikového chování na internetu 2019. Ministerstvo vnitra ČR (hlavní řešitel) 

Projekty fondu rozvoje UP - FRUP

■ Inovace vybraných disciplín jazykovědného základu studijního programu Specializace v pedagogice - Český jazyk se zaměřením na vzdělávání. FR UP, 2014 2/018 (hlavní řešitel)
Inovace technického vybavení laboratoří a odborných učeben Katedry českého jazyka a literatury, Ústavu pedagogiky a sociálních studií a Centra prevence rizikové virtuální komunikace. FR UP, 2018 (hlavní řešitel) 

Projekty podporované statutárními městy

■ E-Bezpečí pro Olomouc - edukace, prevence, intervence 2010. Statutární město Olomouc.Městský program prevence kriminality. 2010 (hlavní řešitel)
■ Poradenský systém rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty UP v Olomouci. Statutární město Olomouc. Městský program prevence kriminality. 2010 (hlavní řešitel)
■ E-Bezpečí pro Olomouc - edukace, prevence, intervence 2011. Statutární město Olomouc. Městský program prevence kriminality. 2011 (hlavní řešitel)
■ Poradenský systém rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty UP v Olomouci. Statutární město Olomouc. Městský program prevence kriminality. 2011 (hlavní řešitel)
■ E-Bezpečí pro Ostravu 2011. Statutární město Ostrava. Městský program prevence kriminality. 2011 (hlavní řešitel)
■ E-Bezpečí pro Olomouc - edukace, prevence, intervence 2012. Statutární město Olomouc. Městský program prevence kriminality. 2012 (hlavní řešitel)
■ Poradenský systém rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty UP v Olomouci. Statutární město Olomouc. Městský program prevence kriminality. 2012 (hlavní řešitel)
■ E-Bezpečí pro Ostravu 2012. Statutární město Ostrava. Městský program prevence kriminality. 2012 (hlavní řešitel)
■ E-Bezpečí pro Olomouc - edukace, prevence, intervence 2013. Statutární město Olomouc. Městský program prevence kriminality. 2013 (hlavní řešitel)
■ Poradenský systém rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty UP v Olomouci. Statutární město Olomouc. Městský program prevence kriminality. 2013 (hlavní řešitel)
■ E-Bezpečí pro Ostravu 2013. Statutární město Ostrava. Městský program prevence kriminality. 2013 (hlavní řešitel)
■ E-Bezpečí pro Olomouc - edukace, prevence, intervence 2014. Statutární město Olomouc. Městský program prevence kriminality. 2014 (hlavní řešitel)
■ Poradenský systém rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty UP v Olomouci.Statutární město Olomouc. Městský program prevence kriminality. 2014 (hlavní řešitel)
■ E-Bezpečí pro Ostravu 2014. Statutární město Ostrava. Městský program prevence kriminality. 2014 (hlavní řešitel)
■ E-Bezpečí pro Olomouc - edukace, prevence, intervence 2015. Statutární město Olomouc. Městský program prevence kriminality. 2015 (hlavní řešitel)
■ Poradenský systém rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty UP v Olomouci. Statutární město Olomouc. Městský program prevence kriminality. 2015 (hlavní řešitel)
■ E-Bezpečí pro Ostravu 2015. Statutární město Ostrava. Městský program prevence kriminality. 2015 (hlavní řešitel)
■ E-Bezpečí pro Olomouc - edukace, prevence, intervence 2016. Statutární město Olomouc. Městský program prevence kriminality. 2016 (hlavní řešitel)
■ Poradenský systém rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty UP v Olomouci. Statutární město Olomouc. Městský program prevence kriminality. 2016 (hlavní řešitel)
■ E-Bezpečí pro Ostravu 2016. Statutární město Ostrava. Městský program prevence kriminality. 2016 (hlavní řešitel)
■ E-Bezpečí pro Olomouc - edukace, prevence, intervence 2017. Statutární město Olomouc. Městský program prevence kriminality. 2017 (hlavní řešitel)
■ Poradenský systém rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty UP v Olomouci. Statutární město Olomouc. Městský program prevence kriminality. 2017 (hlavní řešitel)
■ E-Bezpečí pro Ostravu 2017. Statutární město Ostrava. Městský program prevence kriminality. 2017 (hlavní řešitel)

Projekty podporované kraji

■ Online poradna projektu E-Bezpečí 2015. Olomoucký kraj (Významné projekty Olomouckého kraje 2015). O programu Významné projekty Olomouckého kraje více zde: https://www.kr-olomoucky.cz/vyznamne-projekty-cl-680.html
■ Online poradna projektu E-Bezpečí 2017. Olomoucký kraj.
■ Online poradna projektu E-Bezpečí 2018. Olomoucký kraj.
■ Online poradna projektu E-Bezpečí 2019. Olomoucký kraj.

Projekty podporované firemních sektorem a firemních nadací (včetně smluvního výzkumu)

■ E-Bezpečí – prevence, edukace a intervence v oblasti bezpečnějšího chování na internetu pro žáky a učitele pro VODAFONE 2013. Nadace Vodafone. (hlavní řešitel)
■ E-Bezpečí – prevence, edukace a intervence v oblasti bezpečnějšího chování na internetu pro žáky a učitele pro GOOGLE 2013. Google Inc. (hlavní řešitel)
■ E-Bezpečí pro Seznam.cz 2013. Seznam.cz (hlavní řešitel)
■ E-Bezpečí – prevence, edukace a intervence v oblasti bezpečnějšího chování na internetu pro žáky a učitele pro VODAFONE 2014. Nadace Vodafone. (hlavní řešitel)
■ E-Bezpečí pro seniory s Vodafonem 2014. Nadace Vodafone (hlavní řešitel)
■ E-Bezpečí – prevence, edukace a intervence v oblasti bezpečnějšího chování na internetu pro žáky a učitele pro GOOGLE 2014. Google Inc. (hlavní řešitel)
■ E-Bezpečí pro Seznam.cz 2014. Seznam.cz (hlavní řešitel)
■ E-Bezpečí – prevence, edukace a intervence v oblasti bezpečnějšího chování na internetu pro žáky a učitele pro GOOGLE 2015. Google Inc. (hlavní řešitel)
■ E-Bezpečí – prevence, edukace a intervence v oblasti bezpečnějšího chování na internetu pro žáky a učitele pro GOOGLE 2016. Google Inc. (hlavní řešitel)
■ E-Bezpečí – prevence, edukace a intervence v oblasti bezpečnějšího chování na internetu pro žáky a učitele pro GOOGLE 2017. Google Inc. (hlavní řešitel)
■ E-Bezpečí pro Seznam.cz 2015. Seznam.cz (hlavní řešitel)
■ E-Bezpečí pro O2 – program Dítě ve světě mobilních technologií 2016. O2 Czech Republic (hlavní řešitel)
■ E-Bezpečí pro O2 – program Bezpečně na internetu 2017. O2 Czech Republic (hlavní řešitel)
■ E-Bezpečí pro O2 – O2 Chytrá škola 2018-2019 O2 Czech Republic (hlavní řešitel)
■ E-Bezpečí pro seniory 2019. DigiGrant ČSOB

Speciální projekty

■ E-Safety Against Hoaxes and Fake News (in area of Czech primary schools) US Embassy of Prague, 2018

Výzkumná témata

Kategorie: O mně Zveřejněno: čtvrtek 2. leden 2020 Napsal Kamil Kopecký

Ve své vědeckovýzkumné a pedagogické činnosti se zaměřuji na několik vzájemně propojených témat:

1. Rizikové chování v online prostředí a související kybernetická kriminalita

Především pak oblast kyberšikana a její specifické rysy, kybergrooming, sexting, kyberstalking, online výzvy, internetové podvody, ochrana osobních údajů v online prostředí, online závislosti, kybernemoci apod.

2. Mediální gramotnost, fake news a dezinformace

Především pak problematika fake news, dezinformací, hoaxů, manipulace s obrazem a textem, specifika mediální gramotnosti u různých cílových skupin apod.

3. Specifické rysy současného jazyka a komunikace

S důrazem na nové formy komunikace a specifika jazyka.

4. Moderní IT technologie ve vzdělávání

Se zaměřením na aktivní a smysluplné využívání moderních informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání na různých úrovních.

 

Přehled národních výzkumů, na kterých jsem v posledních letech participoval:

Rizikové jevy v online prostředí u dětí česko-polského pohraničí (2019)
České děti v kybersvětě (2019)
Rodič a rodičovství v digitálním světě (2018)
Starci na netu (2017-2018)
Fenomén Minecraft (2017)
Sexting a rizikové seznamování českých dětí v kyberprostoru (2017)
Národní výzkum kyberšikany učitelů (2016)
České děti a Facebook (2015)
Analýza komunikace dětí a dospělých – abuzérů (2015)
Rizikové chování slovenských dětí v prostředí internetu (2014) – komparativní výzkum
Rizikové chování českých dětí v prostředí internetu (2010-2014)


Výsledky byly publikovány v domácích i zahraničních časopisech či ucelených monografiích a jsou indexovány v databázi Web of Science a Scopus. Podrobnosti o jednotlivých výzkumech včetně výzkumných zpráv naleznete na stránkách Centra prevence rizikové virtuální komunikace PdF UP, případně na stránkách E-Bezpečí.

Podrobnější přehled mých vědeckovýzkumných aktivit naleznete zde.

Kontakt

Kategorie: O mně Zveřejněno: čtvrtek 2. leden 2020 Napsal Kamil Kopecký

prof. Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D.
Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Žižkovo náměstí 5, Olomouc
77140

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Facebook: facebook.com/kamilkopecky

 

Významné vědecké texty (výběr)

Kategorie: O mně Zveřejněno: čtvrtek 2. leden 2020 Napsal Kamil Kopecký

Články v časopisech s impakt faktorem

KOPECKÝ, K., SZOTKOWSKI, R., GÓMEZ GARCÍA, G., HINOJO-LUCENA, F. J. Behaviour of Young Czechs on the Digital Network with a Special Focus on YouTube. Children and Youth Services Review (IF ISI 2018: 1.684)

KOPECKÝ, K., SZOTKOWSKI, R., AZNAR-DÍAZ, I., & ROMERO-RODRÍGUEZ, J. M. (2020). The phenomenon of sharenting and its risks in the online environment. Experiences from Czech Republic and Spain. Children and Youth Services Review, 110, 104812. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2020.104812 (IF ISI 2018: 1.684)

KOPECKÝ, Kamil a René SZOTKOWSKI. Cyberbullying , cyber aggression and their impact on the victim - the teacher. Telematics and Informatics [online]. 2017, roč. 34, č. 2. ISSN 0736-5853. Dostupné z: doi:10.1016/j.tele.2016.08.014 (IF ISI 2016: 3.398) 

KOPECKÝ, Kamil. Online Blackmail of Czech Children Focused on “Sextortion” (Analysis of Culprit and Victim Behaviors). Telematics and Informatics [online]. 2017, roč. 34, č. 1, s. 11–19. ISSN 0736-5853. Dostupné z: doi:10.1016/j.tele.2016.04.004 (IF ISI 2016: 3.398)

KOPECKÝ, Kamil. Czech Children and Facebook – A Quantitative Survey. Telematics and Informatics [online]. 2016, roč. 33, č. 4, s. 950–958. ISSN 0736-5853. Dostupné z: doi:10.1016/j.tele.2016.02.008 (IF ISI 2016: 3.398) 

KOPECKÝ, Kamil. Misuse of web cameras to manipulate children within the so-called webcam trolling. Telematics and Informatics [online]. 2016, roč. 33, č. 1, s. 1–7. ISSN 0736-5853. Dostupné z: doi:10.1016/j.tele.2015.06.005 (IF ISI 2016: 3.398) 

TOMCZYK, Łukasz a Kamil KOPECKÝ. Children and Youth Safety on the Internet: Experiences from Czech Republic and Poland. Telematics and Informatics [online]. 2015, roč. 33, č. 3. ISSN 07365853. Dostupné z: doi:10.1016/j.tele.2015.12.003 (IF ISI 2016: 3.398) 

KOPECKÝ, Kamil. Sexting among Czech preadolescents and adolescents. New Educational Review [online]. 2012, roč. 28, č. 2, s. 39–48. ISSN 1732-6729. Dostupné z: http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84864819528&partnerID=tZOtx3y1 (IF SJR 2014 0,206)

Články v zahraničních recenzovaných vědeckých časopisech

KOPECKÝ, Kamil a René SZOTKOWSKI. Sexting in the Population of Children and Its Risks: A Quantitative Study. International Journal of Cyber Criminology [online]. 2018, vol. 12, no. 2, pp. 376-391. Dostupné z: doi:10.5281/zenodo.3365620

 KOPECKÝ, Kamil a René SZOTKOWSKI. Specifics of Cyberbullying of Teachers in Czech Schools – A National Research. Informatics in Education [online]. 2017, vol. 16, no. 1, pp. 1–16. Dostupné z: doi:10.15388/infedu.2017.06

 KOPECKÝ, Kamil. Cyberbullying in a Population of Slovak Teenagers (Quantitative Research). Human Affairs [online]. 2016, roč. 26, č. 2, s. 117–127. ISSN 1337-401X. Dostupné z: doi:10.1515/humaff-2016-0013

 KOPECKÝ, Kamil. Cyberbullying and Other Risks of Internet Communication Focused on University Students. Procedia - Social and Behavioral Sciences [online]. 2014, roč. 112, s. 260–269 [vid. 18. březen 2015]. ISSN 1877-0428. Dostupné z: doi:10.1016/j.sbspro.2014.01.1163

 KOPECKÝ, Kamil. Cyberbullying and Sexting between Children and Adolescents – Comparative Study. Procedia - Social and Behavioral Sciences [online]. 2014, roč. 149, s. 467–471 [vid. 6. duben 2015]. ISSN 1877-0428. Dostupné z: doi:10.1016/j.sbspro.2014.08.292

Články v recenzovaných zahraničních sbornících

KOPECKÝ, Kamil, Lukáš HEJSEK, Jana KUSÁ, Hana MAREŠOVÁ a Vlasta ŘEŘICHOVÁ. Specifics of Children Communication and Online Aggressors within the Online Assaults on Children (Analysis of Selected Utterances). In: SGEM2015 Conference Proceedings [online]. 2015, s. 195–202. Dostupné z: doi:10.5593/SGEMSOCIAL2015/B11/S1.026

KOPECKÝ, Kamil. Sexting Among Slovak Pubescents and Adolescent Children. Procedia - Social and Behavioral Sciences [online]. 2015, roč. 203, s. 244–250. ISSN 18770428. Dostupné z: doi:10.1016/j.sbspro.2015.08.289

KOPECKÝ, Kamil, René SZOTKOWSKI a Veronika KREJČÍ. The Risks of Internet Communication 3. Procedia - Social and Behavioral Sciences [online]. 2012, roč. 69, s. 1348–1357 [vid. 2. duben 2015]. ISSN 1877-0428. Dostupné z: doi:10.1016/j.sbspro.2012.12.072

KOPECKÝ, Kamil. Nebezpečné elektronické texty typu hoax a jejich vliv na děti školního věku. In: Slovo o slove. Prešov: Prešovská univerzita, 2008, s. 114–121. ISBN 978-80-8068-752-6.

KOPECKÝ, Kamil. New trends in the development of mLearning with focus on tablets and other mobile devices. In: Let’s build the future through learning innovation. Proceedings of the 10th International Scientific Conference „eLearning and Software for Education" Bucharest, April 24 - 25, 2014 [online]. B.m.: Editura Universitatii Nationale de Aparare „Carol I", 2014. Dostupné z: http://proceedings.elseconference.eu/index.php?r=site/index&year=2014&index=papers&vol=16&paper=bcc9012c60a3c90cd64a5970c301b017

KOPECKÝ, K., R. SZOTKOWSKI a L. HEJSEK. Project Webrangers – The Example of Cooperation of Academic and Commercial Sector. In: INTED2015 Proceedings [online]. B.m.: IATED, 2015, s. 6366–6367 [vid. 10. duben 2015]. ISBN 978-84-606-5763-7. Dostupné z: http://library.iated.org/view/KOPECKY2015PRO

Původní práce v recenzovaných nebo impaktovaných tuzemských vědeckých časopisech

KOPECKÝ, Kamil. Projevy závislostního chování u dětských hráčů hry Minecraft pohledem kvantitativního výzkumu. Pediatrie pro praxi. 2018, roč. 19, č. 1, s. 35-40. ISSN 1803-5264.

 KOPECKÝ, Kamil. Stručný úvod do problematiky online vydírání českých dětí se zaměřením na tzv. sextortion. Pediatrie pro praxi. 2014, roč. 15, č. 6, s. 352-354. ISSN 1803-5264.

 KOPECKÝ, Kamil. Strategie manipulace dětí v online prostředích se zaměřením na tzv . kybergrooming. Pediatrie pro praxi. 2015, roč. 16, č. 5, s. 331–334. ISSN 1803-5264.

 KOPECKÝ, Kamil. Specifické rysy kyberšikany u českých dětí v kontextu systému všeobecné primární prevence (pohledem kvantitativně-kvalitativního výzkumu). e-Pedagogium. 2015, č. 3, s. 71–82. ISSN 1213-7758.

 KOPECKÝ, Kamil a René SZOTKOWSKI. Kyberšikana a další formy rizikového chování českých dětí v prostředí internetu. Adiktologie. 2015, roč. 15, č. 3, s. 166–173.

 KOPECKÝ, Kamil a René SZOTKOWSKI. Kyberšikana ve světle nových médií využívaných ve školním prostředí. Trendy ve vzdělávání: Informační technologie a technické vzdělávání. 2015, roč. 8, č. 1, s. 366–371.

 KOPECKÝ, Kamil a René SZOTKOWSKI. Kyberšikana, sexting a rizikové seznamování českých dětí v prostředí internetu. Komenský. 2014, roč. 139, č. 2, s. 10–16. ISSN 0323-0449.

 KOPECKÝ, Kamil a Martin KOŽÍŠEK. Fenomén sexting v teorii a praxi. Skauting [online]. 2015, roč. 53, č. 1, s. 4–7. Dostupné z: http://casopisy.skaut.cz/skauting/678#p4

 KOPECKÝ, Kamil, Veronika KREJČÍ a René SZOTKOWSKI. Sdílení osobních údajů na internetu českými dětmi ve věku od 11 do 17 let – výsledky výzkumu. Paidagogos [online]. 2013, roč. 2013, č. 1, s. 97–109 [vid. 11. duben 2015]. ISSN 1213-3809. Dostupné z: http://www.paidagogos.net/issues/2013/1/article.php#art7

 CHRÁSKA, Miroslav, Kamil KOPECKÝ, Veronika KREJČÍ a René SZOTKOWSKI. Is a victim also and attacker? Research of cyberbullying at Czech pupils and students in the whole Czech Republic 1. Journal of Technology and Information Education [online]. 2012, roč. 4, č. 1, s. 75–79. ISSN 1803-837X. Dostupné z: doi:10.5507/jtie.2012.013

 CHRÁSKA, Miroslav, Kamil KOPECKÝ, Veronika KREJČÍ a René SZOTKOWSKI. Is a victim also and attacker? Research of cyberbullying at Czech pupils and students in the whole Czech Republic II. Journal of Technology and Information Education [online]. 2012, roč. 4, č. 2, s. 16–20. ISSN 1803-837X. Dostupné z: http://jtie.upol.cz/pdfs/jti/2012/02/03.pdf

 KOPECKÝ, Kamil a Veronika KREJČÍ. Kyberšikana - nová podoba šikany. Prevence: Život bez závislosti. 2009, roč. 6, č. 6, s. 4–6. ISSN 1214-8717.

KOPECKÝ, Kamil. Stručný úvod do problematiky bezpečného internetu. Metodický portál RVP [online]. 2010. Dostupné z: http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/9673/STRUCNY-UVOD-DO-PROBLEMATIKY-BEZPECNEHO-INTERNETU.html/.

Monografie

SZOTKOWSKI, René, KOPECKÝ, Kamil. Kyberšikana a další druhy online agrese zaměřené na učitele. 1. vyd. Olomoc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. ISBN 978-80-244-5334.

KOPECKÝ, Kamil, René SZOTKOWSKI a Veronika KREJČÍ. Rizikové formy chování českých a slovenských dětí v prostředí internetu [online]. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. ISBN 978-80-244-4861-9. Dostupné z: doi:10.5507/pdf.15.24448619

KOPECKÝ, Kamil. Rizikové chování studentů Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v prostředí internetu. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2013. ISBN 978-80-244-3858-0.

KOPECKÝ, Kamil, René SZOTKOWSKI a Veronika KREJČÍ. Nebezpečí internetové komunikace IV. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. ISBN 978-80-244-3911-2.

KOPECKÝ, Kamil. E-learning (nejen) pro pedagogy [online]. 1. vyd. Olomouc: Hanex, 2006 [vid. 13. leden 2016]. ISBN 80-85783-50-9. Dostupné z: https://is.vstecb.cz/publication/17076

KOPECKÝ, Kamil, Michaela HŘIVNOVÁ, Alena MALÚŠKOVÁ, Václav ŠIMANDL, Václav DOBIÁŠ, Jan ŠMAHAJ, Panajotis CAKIRPALOGLU, Veronika OČENÁŠKOVÁ, Pavol TOMÁNEK, Lukasz TOMCZYK, Arkadiusz WASINSKI a Zuzana VÁCLAVÍKOVÁ. Rizika internetové komunikace v teorii a praxi. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2013. ISBN 978-80-244-3571-8.

KOPECKÝ, Kamil, René SZOTKOWSKI a Veronika KREJČÍ. Nebezpečí internetové komunikace 3. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. ISBN 978-80-244-3087-4.

KOPECKÝ, Kamil. Moderní trendy v elektronické komunikaci. Olomouc: Hanex, 2007. ISBN 978-80-85783-78-0.

KOPECKÝ, Kamil, René SZOTKOWSKI a Veronika KREJČÍ. Risks of Internet Communication IV [online]. 1. vyd. Olomouc: Palacký University Olomouc, 2014. ISBN 978-80-244-4105-4. Dostupné z: http://www.e-bezpeci.cz/index.php/ke-stazeni/doc_download/60-risks-of-internet-communication-iv

KOPECKÝ, Kamil. Risky Behaviour of Students of Faculty of Education of Palacký University Olomouc within the Internet Environment. 1. vyd. B.m.: Palacký University Olomouc, 2014. ISBN 978-80-244-4107-8.

KOPECKÝ, Kamil a Veronika KREJČÍ. Rizika virtuální komunikace - příručka pro učitele a rodiče. 1. vyd. Olomouc: Net University Ltd, 2010. ISBN 978-80-254-7866-0.

KOPECKÝ, Kamil. Kybergrooming - nebezpečí kyberprostoru. 1. vyd. Olomouc: Net University Ltd, 2010. ISBN 978-80-254-7573-7.

KOPECKÝ, Kamil. Stalking a kyberstalking - nebezpečné pronásledování. 1. vyd. Olomouc: Net University Ltd, 2010. ISBN 978-80-254-7737-3.

V kostce

Kategorie: O mně Zveřejněno: čtvrtek 2. leden 2020 Napsal Kamil Kopecký

Jsem vysokoškolský pedagog, který pracuje na Univerzitě Palackého v Olomouci. Současně však v rámci programů E-Bezpečí, Digidoupě a Mediální výchova učím i v prostředí základních a středních škol a ve školství aktivně působím cca 18 let.  Externě pak spolupracuji s desítkami dalších institucí, jsem tvůrce celé řady materiálů pro MŠMT, NÚV, působím např. jako expert bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra ČR, externí poradce PČR, externí poradce NÚKIB apod. Z poslední doby si mě můžete spojit také s dětskou verzí filmu V síti (jsem garant a poradce jak filmu, tak i metodiky k němu).

Zaměřuji se především na rizikové formy komunikce v online prostředí (kyberšikana, kybergrooming, sexting, kyberstalking, online podvody, kybernetická kriminalita, různé druhy online agrese apod.), ochranu osobních údajů, mediální gramotnost a s ní související fenomény (dezinformace, fake news, masmédia apod.) a na využívání moderních IT technologií ve vzdělávání (algoritmizace, tablety ve výuce, robotická zařízení ve výuce, Průmysl 4.0, využití AI apod.). Kromě toho jsem také příležitostný vývojář vzdělávacích aplikací pro mobilní dotyková zařízení (Apple).

Na univerzitě působím na 3 pracovištích:
1. Katedra českého jazyka a literatury PdF UP (www.kcjl.upol.cz)
2. Centrum prevence rizikové virtuální komunikace (vedoucí)  (www.prvok.upol.cz) - E-Bezpečí (www.e-bezpeci.cz)
3. Digidoupě - laboratoř digitálních technologií (vedoucí) (www.digidoupe.cz)

Kromě toho však také řadu let spolupracuji s celou řadou institucí, např. MŠMT, MVČR, Policie ČR, NCOZ, NÚKIB, aktuálně spolupracuji např. s O2, Vodafone, Avastem, Microsoftem, Googlem, Facebookem a celou řadou dalších.

Moje práce mě baví a lituji každého, kdo svou práci nemá takto nastavenou. Rád dělám věci, které mají dopad, které mají smysl a které dokáží pozitivním způsobem ovlivňovat svět kolem nás. Nesmyslnou práci, především pak záplavu byrokracie, k smrti nenávidím...

Podrobný přehled mých aktivit naleznete zde