Smluvní výzkum na pedagogických fakultách - rady pro začínající výzkumníky

Kategorie: Blog Zveřejněno: neděle 26. červen 2022 Napsal Kamil Kopecký Vytisknout E-mail

V dnešním textu se zaměřím na problematiku smluvního výzkumu v prostředí pedagogických fakult a dovolím si svým čtenářům nabídnout několik rad a doporučení, kterých se mohou držet v případě, že se na smluvní výzkum zaměří a pokusí se kontrakt s nějakým donátorem získat. Čerpat budu ze zkušeností s realizací smluvního výzkumu s firmami Google, O2 Czech Republic, Avast a Vodafone.

Na úvod si vysvětlíme, co vlastně smluvní výzkum je a jak funguje. Smluvní výzkum je postaven na spolupráci mezi výzkumnou organizací (např. univerzitou) a jiným - zpravidla komerčním subjektem. Jinými slovy - výzkumná organizace poskytuje jiné organizaci služby v oblasti vědy a výzkumu, přičemž za tyto služby dostane zaplaceno. Aby pak bylo možné aktivity vykázat jako smluvní výzkum, měla by cena za poskytnutí této služby činit minimálně 50 000,- Kč za rok (zpravidla jsou roční kontrakty podstatně vyšší). Výsledkem smluvního výzkumu pak musí být něco naprosto konkrétního - např. produkt, služba, nová data, výzkumná zpráva, nový objev, který lze komerčně využít apod.

 • 1. Výhody smluvního výzkumu

Velkou výhodou smluvního výzkumu je velmi nízký stupeň administrativní a byrokratické zátěže, jiným slovy, firmy (na rozdíl od veřejného sektoru) nezajímají žádné tabulky, výkazy práce, čerpání do konce roku a podobný nesmyslný balast, na kterém si stát nesmyslně zakládá (a proto se také v této oblasti extrémně podvádí). Firmy zajímá výsledek, zajímá je produkt a jeho využitelnost. Je to logické - firma do vás investuje finanční prostředky a očekává, že se jí v nějaké formě investice vrátí a firmu zpětně posílí (např. posílí její značku, podpoří fungování firmy aj.). 

Samozřejmě jinak funguje smluvní výzkum v exaktních přírodovědných vědách (kde skutečně může docházet k fantastických a úžasným objevům, vývoji nových léků, nových hmot apod.) a jinak pak v oblasti věd společenských či humanitních (kde se orientujeme více na společnost a její fungování, na její zlepšování, na zaměstnance, na identifikaci rizikových jevů apod.). 

 • 2. Volíme téma

Pro realizaci smluvního výzkumu je naprosto klíčové zvolit si silné téma, které má celospolečenský dopad. Téma musí být zcela jasné a musí být na první pohled zřejmé, že je závažné, důležité, že z něj bude mít prospěch firma, potažmo celá společnost. Téma musí být tak jasné, že ho dokážete zástupcům firmy vysvětlit, přičemž počítejte s tím, že proti vám nebude sedět žádný expert v oblasti vědy a výzkumu! Zároveň je nutné volit takové téma, které půjde mediální komunikovat - tj. něco, co je možné zveřejnit a rozšířit mediálním prostorem.

Pedagogické fakulty se často podceňují a myslí si, že nemají zajímavá témata, která by mohla být podpořena právě smluvním výzkum - nic není vzdálenějšího pravdě! Pedagogické fakulty mají obrovské množství témat, která jsou společensky závažná a důležitá! Jen namátkou uvedu pár témat (kterými se já sám nezabývám) a která mají šanci získat podporu:

 • - finanční gramotnost dětí (bankovní sektor),
 • - zdravý životní styl dětí (obezita, PPP, pohyb),
 • - psychický stav dětí (deprese),
 • - kvalita vzdělávání dětí (moderní způsoby vzdělávání, pomůcky, zefektivnění kvality výuky, podpora motivace apod.),
 • - vzdělávání dětí z dětských domovů,
 • - práce s nadanými dětmi,
 • - vzdělání dětí s různými druhy postižení,
 • - vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem apod.
 • 3. Na které dveře zaklepat, jsme-li v oblasti smluvního výzkumu začátečníci?

Každá velká firma má zpravidla oddělení, které se zaměřuje na problematiku společenské odpovědnosti (CSR) a která se zaměřuje na všeobecně prospěšné aktivity a jejich podporu. Jinými slovy, má k dispozici rozpočet, který dokáže alokovat právě do aktivit, které mají společenský dopad (regionální, celospolečenský). Právě dveře CSR oddělení bývají pro výzkumníka-začátečníka klíčové. Některé velké korporace navíc své obecně-prospěšné aktivity alokují do samostatných nadací, kde je možné opět usilovat o získání kontraktu na realizaci našeho záměru.

 • 4. Co je pro získání kontraktu klíčové?

Nejdůležitější je kvalitní a především smysluplný záměr a jeho prezentace. Ideální je zvolit téma, které je závažné a týká se velké části společnosti. Velmi důležité je donátorům umět vysvětlit, jak váš výzkumný záměr situaci zlepší, ovlivní, co se změní, co bude reálným výstupem. Důležité je také, aby šlo téma komunikovat prostřednictvím médií - donátoři zpravidla chtějí být mediálně vidět a chtějí být s výsledky výzkumu aktivně spojováni. Je tedy poměrně důležité vychovávat si výzkumníky, kteří jsou schopni komunikovat výsledky výzkumu v médiích, zodpovídat položené dotazy, vysvětlovat, v čem je váš výzkum důležitý, na co upozorňuje, případně co mění.

Smluvní výzkum je docela férový obchod - výzkumníci získají finance, firma získá produkt, službu, nebo minimálně posílení své značky ve spojení se zajímavými společensky důležitými výsledky.

Kamil Kopecký

P.S. Potřebujete zkonzultovat váš plán smluvního výzkumu? Stačí napsat na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zobrazení: 1324
Hodnocení článku:
Hodnocení: 4 z 5. Celkem 3 hlasů